Color de l’any 2015 per Pantone

Color del any 2015 per Pantone.

Marsala, és ideal per ser aplicat en interiors, peces decoratives i accessoris.

——————————–

Color del año 2015 por Pantone.

Marsala, es ideal para ser aplicado en interiores, piezas decorativas y accesorios.