Zona d’estudi per als més petits

Els més petits han de tenir el seu propi lloc per poder fer els deures.
Lo ideal es que el lloc disposi 
d’una bona il·luminació i que els mobles estiguin orientats cap als punts de llum naturals.
Tampoc hem 
d’oblidar els accesoris adequats que ens ajudin a organitzar totes les coses perque les tinguem a ma.

——————————————————————–

Zona de estudio para los más pequeños

Los más pequeños deben tener su propio lugar para poder hacer los deberes.

Lo ideal es que el lugar disponga de una buena iluminación y que los muebles estén orientados hacia los puntos de luz naturales.

Tampoco debemos olvidar los accesorios adecuados que nos ayuden a organizar todas las cosas para que las tengamos a mano.